Efternamnet Baggås


Snabbfakta om Baggås


Baggås på rövarspråket: Bobagoggåsos
Baggås baklänges blir: Såggab

Hur många har Baggås som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet BaggåsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest