Efternamnet Bagge


Snabbfakta om Bagge


Bagge på rövarspråket: Bobagogge
Bagge baklänges blir: Eggab

Bagge är ett släktnamn. Namnet Bagge kan syfta norskt påbrå eller släktanknytning, men också syfta på handjur av får, eller som ett tillnamn betydande klumpig eller tjock.

Den 31 december 2013 var 664 personer med efternamnet Bagge bosatta i Sverige.

Namnet Bagge har sedan medeltiden burits av flera orelaterade släkter, både adliga och ofrälse. Ett urval av dessa redovisas artikeln om släkterna. Bagge har även använts som soldatnamn.

Källa: Wikipedia

Hur många har Bagge som efternamn?

678 har Bagge som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaggeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest