Efternamnet Baggens


Snabbfakta om Baggens


Baggens på rövarspråket: Bobagoggenonsos
Baggens baklänges blir: Sneggab

Hur många har Baggens som efternamn?

31 har Baggens som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaggensObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest