Efternamnet Baggesen


Snabbfakta om Baggesen


Baggesen på rövarspråket: Bobagoggesosenon
Baggesen baklänges blir: Neseggab

Hur många har Baggesen som efternamn?

10 har Baggesen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaggesenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest