Efternamnet Baghay


Snabbfakta om Baghay


Baghay på rövarspråket: Bobagoghohay
Baghay baklänges blir: Yahgab

Hur många har Baghay som efternamn?

12 har Baghay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaghayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest