Efternamnet Bagir


Snabbfakta om Bagir


Bagir på rövarspråket: Bobagogiror
Bagir baklänges blir: Rigab

Hur många har Bagir som efternamn?

23 har Bagir som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BagirObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest