Efternamnet Bagoly


Snabbfakta om Bagoly


Bagoly på rövarspråket: Bobagogololy
Bagoly baklänges blir: Ylogab

Hur många har Bagoly som efternamn?

15 har Bagoly som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BagolyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest