Efternamnet Baguma


Snabbfakta om Baguma


Baguma på rövarspråket: Bobagogumoma
Baguma baklänges blir: Amugab

Hur många har Baguma som efternamn?

11 har Baguma som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BagumaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest