Efternamnet Bahaddin


Snabbfakta om Bahaddin


Bahaddin på rövarspråket: Bobahohadoddinon
Bahaddin baklänges blir: Niddahab

Hur många har Bahaddin som efternamn?

12 har Bahaddin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahaddinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest