Efternamnet Bahader


Snabbfakta om Bahader


Bahader på rövarspråket: Bobahohadoderor
Bahader baklänges blir: Redahab

Hur många har Bahader som efternamn?

16 har Bahader som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahaderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest