Efternamnet Bahadin


Snabbfakta om Bahadin


Bahadin på rövarspråket: Bobahohadodinon
Bahadin baklänges blir: Nidahab

Hur många har Bahadin som efternamn?

11 har Bahadin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahadinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest