Efternamnet Bahe


Snabbfakta om Bahe


Bahe på rövarspråket: Bobahohe
Bahe baklänges blir: Ehab

Hur många har Bahe som efternamn?

11 har Bahe som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaheObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest