Efternamnet Bahjat


Snabbfakta om Bahjat


Bahjat på rövarspråket: Bobahohjojatot
Bahjat baklänges blir: Tajhab

Hur många har Bahjat som efternamn?

38 har Bahjat som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahjatObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest