Efternamnet Bahrke


Snabbfakta om Bahrke


Bahrke på rövarspråket: Bobahohrorkoke
Bahrke baklänges blir: Ekrhab

Hur många har Bahrke som efternamn?

23 har Bahrke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahrkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest