Efternamnet Bahrman


Snabbfakta om Bahrman


Bahrman på rövarspråket: Bobahohrormomanon
Bahrman baklänges blir: Namrhab

Hur många har Bahrman som efternamn?

11 har Bahrman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahrmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest