Efternamnet Bahtijaragic


Snabbfakta om Bahtijaragic


Bahtijaragic på rövarspråket: Bobahohtotijojaroragogicoc
Bahtijaragic baklänges blir: Cigarajithab

Hur många har Bahtijaragic som efternamn?

41 har Bahtijaragic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahtijaragicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest