Efternamnet Bahtiti


Snabbfakta om Bahtiti


Bahtiti på rövarspråket: Bobahohtotitoti
Bahtiti baklänges blir: Itithab

Hur många har Bahtiti som efternamn?

17 har Bahtiti som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BahtitiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest