Efternamnet Baiat


Snabbfakta om Baiat


Baiat på rövarspråket: Bobaiatot
Baiat baklänges blir: Taiab

Hur många har Baiat som efternamn?

20 har Baiat som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaiatObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest