Efternamnet Bajer


Snabbfakta om Bajer


Bajer på rövarspråket: Bobajojeror
Bajer baklänges blir: Rejab

Hur många har Bajer som efternamn?

46 har Bajer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BajerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest