Efternamnet Bakal


Snabbfakta om Bakal


Bakal på rövarspråket: Bobakokalol
Bakal baklänges blir: Lakab

Hur många har Bakal som efternamn?

13 har Bakal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest