Efternamnet Bakdach


Snabbfakta om Bakdach


Bakdach på rövarspråket: Bobakokdodachoch
Bakdach baklänges blir: Hcadkab

Hur många har Bakdach som efternamn?

10 har Bakdach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakdachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest