Efternamnet Bakic


Snabbfakta om Bakic


Bakic på rövarspråket: Bobakokicoc
Bakic baklänges blir: Cikab

Hur många har Bakic som efternamn?

94 har Bakic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest