Efternamnet Bakka


Snabbfakta om Bakka


Bakka på rövarspråket: Bobakokka
Bakka baklänges blir: Akkab

Hur många har Bakka som efternamn?

11 har Bakka som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakkaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest