Efternamnet Bakke


Snabbfakta om Bakke


Bakke på rövarspråket: Bobakokke
Bakke baklänges blir: Ekkab

Hur många har Bakke som efternamn?

167 har Bakke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest