Efternamnet Bakri


Snabbfakta om Bakri


Bakri på rövarspråket: Bobakokrori
Bakri baklänges blir: Irkab

Hur många har Bakri som efternamn?

104 har Bakri som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakriObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest