Efternamnet Baku


Snabbfakta om Baku


Baku på rövarspråket: Bobakoku
Baku baklänges blir: Ukab

Hur många har Baku som efternamn?

15 har Baku som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BakuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest