Efternamnet Balac


Snabbfakta om Balac


Balac på rövarspråket: Bobalolacoc
Balac baklänges blir: Calab

Hur många har Balac som efternamn?

15 har Balac som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalacObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest