Efternamnet Balado


Snabbfakta om Balado


Balado på rövarspråket: Bobaloladodo
Balado baklänges blir: Odalab

Hur många har Balado som efternamn?

11 har Balado som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaladoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest