Efternamnet Balaj


Snabbfakta om Balaj


Balaj på rövarspråket: Bobalolajoj
Balaj baklänges blir: Jalab

Hur många har Balaj som efternamn?

102 har Balaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest