Efternamnet Balaki


Snabbfakta om Balaki


Balaki på rövarspråket: Bobalolakoki
Balaki baklänges blir: Ikalab

Hur många har Balaki som efternamn?

14 har Balaki som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalakiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest