Efternamnet Balaz


Snabbfakta om Balaz


Balaz på rövarspråket: Bobalolazoz
Balaz baklänges blir: Zalab

Hur många har Balaz som efternamn?

38 har Balaz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalazObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest