Efternamnet Balcius


Snabbfakta om Balcius


Balcius på rövarspråket: Bobalolcociusos
Balcius baklänges blir: Suiclab

Hur många har Balcius som efternamn?

10 har Balcius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalciusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest