Efternamnet Balcker


Snabbfakta om Balcker


Balcker på rövarspråket: Bobalolckockeror
Balcker baklänges blir: Rekclab

Hur många har Balcker som efternamn?

12 har Balcker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalckerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest