Efternamnet Bald


Snabbfakta om Bald


Bald på rövarspråket: Bobaloldod
Bald baklänges blir: Dlab

Hur många har Bald som efternamn?

13 har Bald som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Bald



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest