Efternamnet Balde


Snabbfakta om Balde


Balde på rövarspråket: Bobaloldode
Balde baklänges blir: Edlab

Hur många har Balde som efternamn?

10 har Balde som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaldeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest