Efternamnet Balder


Snabbfakta om Balder


Balder på rövarspråket: Bobaloldoderor
Balder baklänges blir: Redlab

Hur många har Balder som efternamn?

92 har Balder som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest