Efternamnet Baldetorp


Snabbfakta om Baldetorp


Baldetorp på rövarspråket: Bobaloldodetotororpop
Baldetorp baklänges blir: Protedlab

Hur många har Baldetorp som efternamn?

25 har Baldetorp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaldetorpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest