Efternamnet Balgård


Snabbfakta om Balgård


Balgård på rövarspråket: Bobalolgogårordod
Balgård baklänges blir: Dråglab

Hur många har Balgård som efternamn?

16 har Balgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest