Efternamnet Balic


Snabbfakta om Balic


Balic på rövarspråket: Bobalolicoc
Balic baklänges blir: Cilab

Hur många har Balic som efternamn?

125 har Balic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest