Efternamnet Balke


Snabbfakta om Balke


Balke på rövarspråket: Bobalolkoke
Balke baklänges blir: Eklab

Hur många har Balke som efternamn?

44 har Balke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest