Efternamnet Balkow


Snabbfakta om Balkow


Balkow på rövarspråket: Bobalolkokowow
Balkow baklänges blir: Woklab

Hur många har Balkow som efternamn?

11 har Balkow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalkowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest