Efternamnet Balleh


Snabbfakta om Balleh


Balleh på rövarspråket: Bobalollehoh
Balleh baklänges blir: Hellab

Hur många har Balleh som efternamn?

14 har Balleh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BallehObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest