Efternamnet Baloch


Snabbfakta om Baloch


Baloch på rövarspråket: Bobalolochoch
Baloch baklänges blir: Hcolab

Hur många har Baloch som efternamn?

50 har Baloch som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalochObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest