Efternamnet Balode


Snabbfakta om Balode


Balode på rövarspråket: Bobalolodode
Balode baklänges blir: Edolab

Hur många har Balode som efternamn?

16 har Balode som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalodeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest