Efternamnet Balstedt


Snabbfakta om Balstedt


Balstedt på rövarspråket: Bobalolsostotedodtot
Balstedt baklänges blir: Tdetslab

Hur många har Balstedt som efternamn?

14 har Balstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest