Efternamnet Baltsén


Snabbfakta om Baltsén


Baltsén på rövarspråket: Bobaloltotsosénon
Baltsén baklänges blir: Néstlab

Hur många har Baltsén som efternamn?

19 har Baltsén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaltsénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest