Efternamnet Baltzarsson


Snabbfakta om Baltzarsson


Baltzarsson på rövarspråket: Bobaloltotzozarorsossonon
Baltzarsson baklänges blir: Nossraztlab

Hur många har Baltzarsson som efternamn?

17 har Baltzarsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaltzarssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest