Efternamnet Baltzer


Snabbfakta om Baltzer


Baltzer på rövarspråket: Bobaloltotzozeror
Baltzer baklänges blir: Reztlab

Baltzer är ett efternamn, som burits av bland andra:

  • Armin Baltzer (1842?1913), schweizisk geolog
  • Eduard Baltzer (1814?1887), tysk präst och politiker
  • Johann Baptist Baltzer (1803?1871), tysk romersk-katholsk teolog
  • Lauritz Baltzer (1845?1917), dansk-svensk tecknare
  • Richard Baltzer (1818?1887), tysk matematiker
  • Richard Baltzer (1886?1945), tysk officer och poliskommendör
Källa: Wikipedia

Hur många har Baltzer som efternamn?

45 har Baltzer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaltzerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest