Efternamnet Baltzersen


Snabbfakta om Baltzersen


Baltzersen på rövarspråket: Bobaloltotzozerorsosenon
Baltzersen baklänges blir: Nesreztlab

Hur många har Baltzersen som efternamn?

20 har Baltzersen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaltzersenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest