Efternamnet Baluta


Snabbfakta om Baluta


Baluta på rövarspråket: Bobalolutota
Baluta baklänges blir: Atulab

Hur många har Baluta som efternamn?

30 har Baluta som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BalutaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest